Tugiteenused

Meile on tähtis, et Muraste koolis tunneb iga laps ja õpetaja end väärtustatuna, et kõik õpilased kogevad edusamme ja õpirõõmu. Selleks oleme valmis õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid igakülgselt toetama. Õpilastele võimetekohase õppe korraldamine ja nende toetamine rasketel perioodidel on üheks meie prioriteediks. Oleme kaasava hariduse põhimõtteid väärtustav kool, kus kõik õpilased saavad rõõmuga õppida ja areneda.

MEIE TUGIMEESKOND

Nimi, amet

E-posti aadress

Telefoni number

Eiliki Kumm, tugitiimi juht (HEVKO), lepituskomisjon

eiliki.kumm@harku.ee

53432477

Agnes Saarepuu, sotsiaalpedagoog

agnes.saarepuu@harku.ee  

Piret Sommer, psühholoog

piret.sommer@harku.ee  

Anu Üleoja, õpiabiõpetaja/ eripedagoog, lepituskomisjon

anu.uleoja@murastekool.edu.ee  

Kätlin Kell, väikeklassi õpetaja/ eripedagoog

katlin.kell@harku.ee

 

Aile Kaljola, väikeklassi õpetaja

aile.kaljola@murastekool.edu.ee

 

Raidi Lemmik, õpetaja abi

raidi.lemmik@murastekool.edu.ee

 

Katrin Siimar, õpetaja abi

katrin.siimar@murastekool.edu.ee

 

Muraste koolis pakume

Õpilastele

 • psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi teenust

 • õpet väikeklassis, väikerühmas ja individuaalselt, vastavalt õpilaste vajadustele ja kooli võimalustele

 • õpet õpiabirühmas (järeleaitamine eesti keeles ja matemaatikas vastavate ainetundide ajal ja peale tunde eripedagoogi juhendamisel)

 • aineõpetajate konsultatsioone 

 • üle-kooliliselt korraldatud järelvastamise võimalust kord nädalas

 • 4. ja 6. klassis matemaatika õpet lennupõhiselt koos kiirema tempoga õpilaste eri-tunniga ja õpiabirühmaga aeglasema tempoga õpilastele

 • sotsiaalsete oskuste õpet

 • tunnirahu klassi

 • konfliktide ja kiusamisjuhtumite lahendamise abi

Lapsevanematele

 • tugispetsialistide nõu ja abi lapse ning pere toetamiseks

 • kohtumisi eri osapooltega, et last toetav võrgustik hästi toimiks

 • võimalust osaleda õpiabi ja/või eripedagoogi tunnis, et kodus last paremini toetada

 • dokumentatsiooni koostamist, kui on vajadus pöörduda muude spetsialistide poole

 • lepituskomisjoni tuge, kui on tekkinud konflikt, mille lahendamisel saame abistada

 • koostöös Harku vallaga suurt valikut vaimse tervise spetsialistide teenuseid (https://www.harku.ee/noustamine)

Õpetajatele

 • tuge hariduslike erivajadustega õpilaste märkamisel ja tegevusplaani koostamisel

 • nõustamist klassi või kindla õpilasega tekkinud raskuste ületamiseks

 • tugimeeskonna näidistunde ja töötubasid

 

Avaldatud 22.11.2022. Viimati muudetud 13.11.2023.