Kooli lugu ja väärtused

Muraste Kool on 6-klassiline kogukonnakool, kus õpib ligi 300 last. Igaüks neist omamoodi ja väga eriliselt armas. Lisaks lastele kuuluvad Muraste kooliperre veel ligi 40 pühendunud ja hoolivat töötajat ning toetav kogukond lastevanemate näol. Üheskoos loome iga päev parimat kogukonnakooli, kus iga lapse individuaalne areng ja koolirõõm on igale õpetajale südameasjaks.

 

Muraste Kooli olulisemad väärtused

Looduskeskkond 

Muraste Koolis peetakse tähtsaks looduse väärtustamist, pöörame erilist tähelepanu looduskeskkonna tundmaõppimisele ja hoidmisele ning iseenda tunnetamisele looduskeskkonna osana. Peame oluliseks kasutada õppekeskkonnana kooliümbrust ja kodukandi loodust.

Terved eluviisid

Pöörame tähelepanu õpilaste tervisekäitumise teadmiste ja oskuste väljakujunemise toetamisele. Muraste Koolis korraldatakse õpet nii, et see edendaks õpilaste vaimset ja füüsilist tervist ja aitaks kujuneda harmooniliseks isiksuseks.

Rahvuslik kultuur ja multikultuursus 

Muraste Koolis mõistetakse ja väärtustatakse nii eesti kultuuri traditsioone kui kultuurilist mitmekesisust.

Koostöö

Mõistame, et õpilaste terviklik areng toimub kooli, kodu ja kogukonna koostöös, peame tähtsaks lapsevanemate ja kohaliku kogukonna panust kooliellu. Soovime õpilastes kujundada häid koostööoskusi läbi tänapäevaste õppemeetodite ja pakkudes võimalusi kooli- ning kogukonnaelus osalemiseks. Oleme õppiv organisatsioon.

Avaldatud 23.01.2023. Viimati muudetud 11.04.2023.